A Premium Genom Kft. kutató laboratóriumok által már szövettenyészetben általánosan használt human sejtvonalakból kiindulva kíván létrehozni olyan új sejtvonalakat melyek:

(1) riporter rendszerként használhatók a transzgének véletlenszerű és hely-specifikus genomi integrációs arányának mérésére.

(2) magas homológ rekombinációs frekvenciával rendelkeznek így bennük a célzott génkiejtés és génjavítás sikeressége jelentős mértékben nagyobb a jelenlegi sejtvonalakhoz viszonyítva.

A későbbiekben a sejtvonalak további módosításával számos új génkiütött izogenikus sejtvonal előállítását is tervezi a Premium Genom Kft. A sejtvonalak kialakításához szükséges DNS konstrukciókat és markerrendszert cégünk már korábbi fejlesztések során elkészítette. Ezen konstrukciók felhasználásával az új emberi sejtvonalak kialakításához speciális szaktudás és szövetlaboratórium Premium Genom Kft. rendelkezésére áll. Az új emberi sejtvonalakat szabadalmaztatni majd értékesíteni kívánjuk a homológ rekombinációval alapkutatási szinten foglalkozó laboratóriumok és gyógyszertesztekhez módosított sejtvonalak készítésével foglalkozó cégek számára.