TÁJÉKOZTATÓ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSRE VONATKOZÓAN 

GINOP-2.1.7-15-2016-01017

A PREMIUM KFT. PROTOTÍPUS FEJLESZTÉSE

Kedvezményezett neve: PREMIUM GENOM Kft.

Szerződött támogatás összege: 83 229 600Ft

Elszámolható összköltség: 138 716 000 Ft

Támogatás mértéke százalékban: 60 %

Projekt befejezésének dátuma: 2019.09.30.

A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.7-15-2016-01017


A Széchenyi 2020 pályázata keretében a Premium Genom Kft. 83,2 millió forint európai uniós támogatás segítségével prototípust fejlesztett.


A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A Premium Genom Kft. által megvalósított GINOP-2.1.7-15-2016-01017 projekt egyik legfontosabb újítása az EGFR, a KRAS, a BRAF és a PIK3CA gének pontmutációinak egyidejű multiplex detektálása különösen nagy érzékenységgel és igen nagy kópiaszámban, emellett a kifejlesztett technológia alkalmas a vérplazmából történő rutin tumormarker-diagnosztikára is. A kit további előnye, hogy az újonnan leírt kóroki mutációk egyszerűen beilleszthetők a rendszerbe.

A projekt eredményeként kifejlesztett diagnosztikai eljárás innovációtartalma:

- az primer tumorban, illetve a metasztázisokban talált mutációkat összevetve megállapítható, hogy mely mutációk játszanak fontos szerepet a tumor fennmaradásában

- az EGFR útvonalak génjeinek mutációs státuszáról komplex képet kapunk, melynek segítségével növelhető a célzott terápia sikeressége

- további genotípus-fenotípus összefüggések tárhatók fel

Végeredményben a Premium Genom Kft. egy olyan diagnosztikai technológia kidolgozását végezte el, amely megvalósítja az EGFR, a KRAS, a BRAF és a PIK3CA gének mutációinak azonosítását mind vérszérumból, mind műtéti tumormintából és biopsziából. A betegség így előre jelezhető a klinikai-pathológiai kimenetelével együtt, ezáltal az érintett személyek a lehető legmegfelelőbb kezelésben részesülhessenek.

A projekt eredménye nem csak hazai, de világszinten is újdonságot jelent, hiszen egy olyan molekuláris diagnosztikai KIT prototípus és az erre épülő molekuláris géndiagnosztikai technológia kidolgozása történt meg.


További információ kérhető:

Mou Chuk Ming ügyvezető

e-mail cím: premium2011@protonmail.comGINOP-2.2.1-15-2017-00072

A kedvezményezettek nevei:

3DHISTECH Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

Premium Genom Korlátolt Felelősségű Társaság

VISAL PLUS Korlátolt Felelősségű Társaság
Debreceni Egyetem

Szegedi Biológiai Kutatóközpont


A projekt címe:

Egysejtalapú molekuláris diagnosztika

A szerződött támogatás összege: 1 976 768 000 forint

A támogatás mértéke (%-ban): 75 % (1 488 694 800 forint)

Premium Genom támogatás összege: 103 254 000 forint

Premium Genom összköltsége: 137 672 000 forint


A projekt tartalmának bemutatása:

Egyedülálló, automatizált szűrő- és diagnosztikai módszertant dolgoz ki a Széchenyi 2020 program keretében egy magyar konzorcium, amelynek fejlesztő cégek mellett egyetemi és akadémiai kutatóintézetek is tagjai. A fejlesztés innovatív terápiák pontosabban célzott alkalmazását teszi lehetővé, ezáltal javítva számos betegség gyógyításának esélyét. A projektet az Európai Unió és a magyar kormány 1,489 milliárd forinttal támogatja. 
A projekt célja egy olyan, a világon egyedülálló szűrő- és diagnosztikai módszertan kidolgozása, amely primer emberi mintákból készült mikroszkópos képek intelligens és teljesen automatikus, nagy felbontású elemzését és erre alapozott molekuláris diagnosztikáját végzi. A projekt célkitűzéseinek megvalósítása esetén, nagymértékben automatizált módon egysejtszintű felbontással molekuláris diagnosztika válik elérhetővé. 
A fejlesztés eredményeként lehetővé válik az új, innovatív terápiák pontosabban célzott alkalmazása, jelentősen javítva számos betegség gyógyításának esélyeit. Ezen túlmenően a diagnosztikai rendszert kutatás-fejlesztéssel foglalkozó laboratóriumok is használhatják.A 2021-ben lezáruló fejlesztés során először a rendszer kiépítéséhez szükséges alap- és ipari kutatásokat végzik el, majd kiépítik a módszertani rendszert, kezdeményezik a szabadalmak bejegyzését, publikálják az eredményeket, és kifejlesztik a terméket. 
A projektben együttműködő konzorciumot a digitális mikroszkópok fejlesztésében világszerte meghatározó szerepet betöltő 3DHISTECH Kft. vezeti. A konzorcium tagja a Debreceni Egyetem Biofizikai és Sejtbiológiai Intézetének két kutatócsoportja, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontja, valamint a tumorkutatással foglalkozó Visal Plus Kft. és a betegminták fehérje- és RNS-markereinek diagnosztikájára koncentráló Premium Genom Kft.


Projekt azonosító száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00072


A projekt tényleges befejezése: 2022.02.27. 

További információ kérhető:

Mou Chuk Ming ügyvezető

e-mail cím: premium2011@protonmail.comKFI_16-1-2017-0045

Kedvezményezett neve: Premium Genom Kft.

A projekt címe: A Premium Genom Kft. kutatás-fejlesztési tevékenységének támogatása

Szerződött támogatás összege: 94 500 000.- Ft.

Elszámolható összköltség: 135 000 000.- Ft.

Támogatás mértéke százalékban: 70 %

Projekt tervezett befejezésének dátuma: 2019.10.31.

A projekt kódszáma: KFI_16-1-2017-0045


A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A pályázat célja, hogy egy olyan diagnosztikai technológia jöjjön létre, amely megoldást kínál a biopsziával, illetve műtét során nyert, majd paraffinba ágyazott daganatminták DNS analízisére, a mutációk kimutatása mellett különös tekintettel a kópiaszám-változások detektálására is. A pályázat megvalósítása során egy diagnosztikai KIT prototípus létrehozását tervezzük, amely alkalmas a BRCA gének mutációinak és kópiaszám-változásainak daganatmintából történő egyidejű detektálására, és amelyre a most megjelenő célzott terápiás eljárások miatt akut igény jelentkezik a klinikum irányából.

Az úgynevezett tumormarker-gének meghatározó szerepet játszanak a daganatok kialakulásában és fenntartásában, ugyanis mutációik és egyéb elváltozásaik, mint a kópiaszám-változás, lehetővé teszik a daganatsejtek növekedését és szaporodását. Ezeknek a DNS elváltozásoknak a diagnosztikája kulcsfontosságú a modern, személyre szabott tumorterápia korszakában, különös tekintettel azoknak a tumormarker-géneknek a mutációira, amelyekre már klinikai alkalmazásban rendelkezésre állnak célzott daganatterápiás gyógyszerek. Különösen nehézzé teszik a célgének elváltozásainak azonosítását a jelenlegi gyakorlatban használt mintatárolási módszerek, mivel roncsolják a tumorsejtekben található DNS-t.

A BRCA tumormarker-gének esetében jelenleg épül ki a formalinba ágyazott tumormintából történő diagnosztikára az igény. A BRCA1 és BRCA2 gének az emlő- és petefészek-daganatok legfontosabb tumormarker-génjei. A két gén valamelyikében azonosított mutáció indikációt jelent olyan célzott daganatterápiás szerek alkalmazására, amelyekkel jelentősen javíthatók a betegek túlélési esélyei. Jelenleg a BRCA1 és BRCA2 daganatmintákból történő mutációs és kópiaszám analízisre még nem áll rendelkezésre költséghatékony, nagy pontosságú diagnosztikai megoldás, amely képes lenne kielégíteni a klinikum felől támasztott igényt. Ennek a piaci résnek a betöltésére alkalmas tumordiagnosztikai technológia fejlesztésére törekszünk. 

További információ kérhető:

Mou Chuk Ming ügyvezető

e-mail cím: premium2011@protonmail.com


GINOP-1.2.2-16-2017-01629

Kedvezményezett neve: Premium Genom Kft.

A projekt címe: A Premium Genom Kft. kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Szerződött támogatás összege: 34 965 000 Ft

Elszámolható összköltség: 70 000 000 Ft

Támogatás mértéke százalékban: 49.95 %

Projekt befejezésének dátuma: 2018.09.25.

A projekt kódszáma: GINOP-1.2.2-16-2017-01629

A Széchenyi 2020 pályázata keretében a Premium Genom Kft. 34,965 millió forint, támogatást nyert el a 70 millió forint összköltségvetésű Gyógyszeralap gyártó és Biomolekula elemző rendszer beszerzésére, mely támogatás a beruházás 49,95 %-át fedezi.


A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A fejlesztés eredményeként GINOP-1.2.2-16-2017-01629 pályázat keretében beszerzésre került egy Gyógyszeralap gyártó és Biomolekula elemző rendszer, melynek segítségével lehetőségünk nyílik eddigi termékeink az ún. enzim-KIT-ek egy magasabb minőségű és nagyobb volumenű gyártására. A rendszer beszerzésével elsősorban saját fejlesztésű gyógyszeripari felhasználású ún. enzim KIT termékeink előállítását nagymértékben automatizálja majd és magas nemzetközi minőségi standardok elérését teszi lehetővé.

További információ kérhető:

Mou Chuk Ming ügyvezető

e-mail cím: premium2011@protonmail.comGINOP-2.2.1-15-2017-00072 EGYEDÜLÁLLÓ SZŰRŐ- ÉS DIAGNOSZTIKAI MÓDSZERTAN KIDOLGOZÁSA

Kedvezményezett neve: Premium Genom Kft.

Projekt teljes költsége (Konzorcium): 1 488 694 800 Ft

Támogatás mértéke százalékban: 70%

Projekt befejezésének várható dátuma: 2020

Egyedülálló, automatizált szűrő- és diagnosztikai módszertant dolgoz ki a Széchenyi 2020 program keretében egy magyar konzorcium amelynek fejlesztő cégek (Premium Genom Kft.) mellett egyetemi és akadémiai kutatóintézetek is tagjai. A fejlesztés innovatív terápiák pontosabban célzott alkalmazását teszi lehetővé, ezáltal javítva számos betegség gyógyításának esélyét. A projektet az Európai Unió és a magyar kormány 1,489 milliárd forinttal támogatja.

További információ kérhető:

Mou Chuk Ming ügyvezető

e-mail cím: premium2011@protonmail.comGINOP-2.1.1.-15-2015-00049


Kedvezményezett neve: Delta Bio 2000 Kft., Premium Genom Kft.

Projekt címe: Diagnosztikai fejlesztés számbeli kromoszóma eltérések meghatározására nem-invazív mintavétellel

Szerződött támogatás összege: 223 121 955 Ft

Elszámolható összköltség: 330 459 936 Ft

Támogatás mértéke százalékban: 67,51 %

Projekt tényleges fizikai befejezése: 2017.12.11.

Projekt azonosítószáma: GINOP-2.1.1.-15-2015-00049

Az Új Széchenyi Terv pályázata keretében a Delta Bio 2000 Kft. és Premium Genom Kft. 223,1 millió forint támogatást nyert el a 330,4 millió forint összköltségvetésű "Diagnosztikai fejlesztés számbeli kromoszóma eltérések meghatározására nem-invazív mintavétellel" című projekt megvalósítására konzorciumi vezetőként. A programban a Delta Bio 2000 Kft konzorciumi partnere a Premium Genom Kft.

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A Delta Bio 2000 Kft célja az anyai vérben keringő szabad magzati DNS-t vizsgáló nem-invazív prenatális tesztelés (NIPT) olyan új alapokra helyezése, amely költséghatékonyságával széles körben elérhetővé tenné a magzat esetleges számbeli kromoszóma-eltéréseinek kimutatását a terhesség korai szakaszában. Ennek eredményeként olyan előrelépés valósulhat meg a magzati genetikai diagnosztika területén, amely lehetővé teszi, hogy a terhes gondozás szerves részeként, a magzat és az anya veszélyeztetése nélkül, nagy biztonsággal lehessen kimutatni a magzat egyes genetikai rendellenességeit a terhesség korai szakaszában. A fejlesztés teljes mértékben hazai kutatásokon és mintákon alapul, nemzetgazdasági jelentőségű terméket céloz meg, mely a nemzetközi piacon is nagy érdeklődésre tarthat számot. Ezzel párhuzamosan létrejön egy olyan önállóan is szélesebb körben hasznosítható technológiai "know-how", amely bármilyen fajban, illetve a biotechnológiai kutatásokban alkalmazott sejtvonalakban is alkalmas a kromoszómaszám gazdaságos monitorozására.

További információ kérhető:

Mou Chuk Ming ügyvezető

e-mail cím: premium2011@protonmail.com