GINOP-2.1.7-15-2016-01017

A PREMIUM KFT. PROTOTÍPUS FEJLESZTÉSE

Kedvezményezett neve: PREMIUM GENOM Kft.

Szerződött támogatás összege: 83 229 600Ft

Elszámolható összköltség: 138 716 000 Ft

Támogatás mértéke százalékban: 60 %

Projekt befejezésének dátuma: 2019.09.30.

A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.7-15-2016-01017


A Széchenyi 2020 pályázata keretében a Premium Genom Kft. 83,2 millió forint európai uniós támogatás segítségével prototípust fejlesztett.


A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A Premium Genom Kft. által megvalósított GINOP-2.1.7-15-2016-01017 projekt egyik legfontosabb újítása az EGFR, a KRAS, a BRAF és a PIK3CA gének pontmutációinak egyidejű multiplex detektálása különösen nagy érzékenységgel és igen nagy kópiaszámban, emellett a kifejlesztett technológia alkalmas a vérplazmából történő rutin tumormarker-diagnosztikára is. A kit további előnye, hogy az újonnan leírt kóroki mutációk egyszerűen beilleszthetők a rendszerbe.

A projekt eredményeként kifejlesztett diagnosztikai eljárás innovációtartalma:

- az primer tumorban, illetve a metasztázisokban talált mutációkat összevetve megállapítható, hogy mely mutációk játszanak fontos szerepet a tumor fennmaradásában

- az EGFR útvonalak génjeinek mutációs státuszáról komplex képet kapunk, melynek segítségével növelhető a célzott terápia sikeressége

- további genotípus-fenotípus összefüggések tárhatók fel

Végeredményben a Premium Genom Kft. egy olyan diagnosztikai technológia kidolgozását végezte el, amely megvalósítja az EGFR, a KRAS, a BRAF és a PIK3CA gének mutációinak azonosítását mind vérszérumból, mind műtéti tumormintából és biopsziából. A betegség így előre jelezhető a klinikai-pathológiai kimenetelével együtt, ezáltal az érintett személyek a lehető legmegfelelőbb kezelésben részesülhessenek.

A projekt eredménye nem csak hazai, de világszinten is újdonságot jelent, hiszen egy olyan molekuláris diagnosztikai KIT prototípus és az erre épülő molekuláris géndiagnosztikai technológia kidolgozása történt meg.


További információ kérhető:

Vukoszávlyev Szlobodán ügyvezető

telefonszám: +36-70-36-56-111

e-mail cím: szlobodan@gmail.com
TÁJÉKOZTATÓ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSRE VONATKOZÓAN


A kedvezményezettek nevei:

3DHISTECH Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

Premium Genom Korlátolt Felelősségű Társaság

VISAL PLUS Korlátolt Felelősségű Társaság
Debreceni Egyetem

Szegedi Biológiai Kutatóközpont


A projekt címe:

Egysejtalapú molekuláris diagnosztika

A szerződött támogatás összege: 1 976 768 000 forint

A támogatás mértéke (%-ban): 75 % (1 488 694 800 forint)

Premium Genom támogatás összege: 103 254 000 forint

Premium Genom összköltsége: 137 672 000 forint


A projekt tartalmának bemutatása:

Egyedülálló, automatizált szűrő- és diagnosztikai módszertant dolgoz ki a Széchenyi 2020 program keretében egy magyar konzorcium, amelynek fejlesztő cégek mellett egyetemi és akadémiai kutatóintézetek is tagjai. A fejlesztés innovatív terápiák pontosabban célzott alkalmazását teszi lehetővé, ezáltal javítva számos betegség gyógyításának esélyét. A projektet az Európai Unió és a magyar kormány 1,489 milliárd forinttal támogatja. 
A projekt célja egy olyan, a világon egyedülálló szűrő- és diagnosztikai módszertan kidolgozása, amely primer emberi mintákból készült mikroszkópos képek intelligens és teljesen automatikus, nagy felbontású elemzését és erre alapozott molekuláris diagnosztikáját végzi. A projekt célkitűzéseinek megvalósítása esetén, nagymértékben automatizált módon egysejtszintű felbontással molekuláris diagnosztika válik elérhetővé. 
A fejlesztés eredményeként lehetővé válik az új, innovatív terápiák pontosabban célzott alkalmazása, jelentősen javítva számos betegség gyógyításának esélyeit. Ezen túlmenően a diagnosztikai rendszert kutatás-fejlesztéssel foglalkozó laboratóriumok is használhatják.A 2021-ben lezáruló fejlesztés során először a rendszer kiépítéséhez szükséges alap- és ipari kutatásokat végzik el, majd kiépítik a módszertani rendszert, kezdeményezik a szabadalmak bejegyzését, publikálják az eredményeket, és kifejlesztik a terméket. 
A projektben együttműködő konzorciumot a digitális mikroszkópok fejlesztésében világszerte meghatározó szerepet betöltő 3DHISTECH Kft. vezeti. A konzorcium tagja a Debreceni Egyetem Biofizikai és Sejtbiológiai Intézetének két kutatócsoportja, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontja, valamint a tumorkutatással foglalkozó Visal Plus Kft. és a betegminták fehérje- és RNS-markereinek diagnosztikájára koncentráló Premium Genom Kft.


Projekt azonosító száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00072


A projekt tényleges befejezése: 2022.02.27. További információ kérhető:

Vukoszávlyev Szlobodán, ügyvezető

telefonszám: +36-70-36-56-111

e-mail: szlobodan@gmail.comKFI_16-1-2017-0045

Kedvezményezett neve: Premium Genom Kft.

A projekt címe: A Premium Genom Kft. kutatás-fejlesztési tevékenységének támogatása

Szerződött támogatás összege: 94 500 000.- Ft.

Elszámolható összköltség: 135 000 000.- Ft.

Támogatás mértéke százalékban: 70 %

Projekt tervezett befejezésének dátuma: 2019.10.31.

A projekt kódszáma: KFI_16-1-2017-0045


A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A pályázat célja, hogy egy olyan diagnosztikai technológia jöjjön létre, amely megoldást kínál a biopsziával, illetve műtét során nyert, majd paraffinba ágyazott daganatminták DNS analízisére, a mutációk kimutatása mellett különös tekintettel a kópiaszám-változások detektálására is. A pályázat megvalósítása során egy diagnosztikai KIT prototípus létrehozását tervezzük, amely alkalmas a BRCA gének mutációinak és kópiaszám-változásainak daganatmintából történő egyidejű detektálására, és amelyre a most megjelenő célzott terápiás eljárások miatt akut igény jelentkezik a klinikum irányából.

Az úgynevezett tumormarker-gének meghatározó szerepet játszanak a daganatok kialakulásában és fenntartásában, ugyanis mutációik és egyéb elváltozásaik, mint a kópiaszám-változás, lehetővé teszik a daganatsejtek növekedését és szaporodását. Ezeknek a DNS elváltozásoknak a diagnosztikája kulcsfontosságú a modern, személyre szabott tumorterápia korszakában, különös tekintettel azoknak a tumormarker-géneknek a mutációira, amelyekre már klinikai alkalmazásban rendelkezésre állnak célzott daganatterápiás gyógyszerek. Különösen nehézzé teszik a célgének elváltozásainak azonosítását a jelenlegi gyakorlatban használt mintatárolási módszerek, mivel roncsolják a tumorsejtekben található DNS-t.

A BRCA tumormarker-gének esetében jelenleg épül ki a formalinba ágyazott tumormintából történő diagnosztikára az igény. A BRCA1 és BRCA2 gének az emlő- és petefészek-daganatok legfontosabb tumormarker-génjei. A két gén valamelyikében azonosított mutáció indikációt jelent olyan célzott daganatterápiás szerek alkalmazására, amelyekkel jelentősen javíthatók a betegek túlélési esélyei. Jelenleg a BRCA1 és BRCA2 daganatmintákból történő mutációs és kópiaszám analízisre még nem áll rendelkezésre költséghatékony, nagy pontosságú diagnosztikai megoldás, amely képes lenne kielégíteni a klinikum felől támasztott igényt. Ennek a piaci résnek a betöltésére alkalmas tumordiagnosztikai technológia fejlesztésére törekszünk. 


GINOP-1.2.2-16-2017-01629

Kedvezményezett neve: Premium Genom Kft.

A projekt címe: A Premium Genom Kft. kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Szerződött támogatás összege: 34 965 000 Ft

Elszámolható összköltség: 70 000 000 Ft

Támogatás mértéke százalékban: 49.95 %

Projekt befejezésének dátuma: 2018.09.25.

A projekt kódszáma: GINOP-1.2.2-16-2017-01629

A Széchenyi 2020 pályázata keretében a Premium Genom Kft. 34,965 millió forint, támogatást nyert el a 70 millió forint összköltségvetésű Gyógyszeralap gyártó és Biomolekula elemző rendszer beszerzésére, mely támogatás a beruházás 49,95 %-át fedezi.


A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A fejlesztés eredményeként GINOP-1.2.2-16-2017-01629 pályázat keretében beszerzésre került egy Gyógyszeralap gyártó és Biomolekula elemző rendszer, melynek segítségével lehetőségünk nyílik eddigi termékeink az ún. enzim-KIT-ek egy magasabb minőségű és nagyobb volumenű gyártására. A rendszer beszerzésével elsősorban saját fejlesztésű gyógyszeripari felhasználású ún. enzim KIT termékeink előállítását nagymértékben automatizálja majd és magas nemzetközi minőségi standardok elérését teszi lehetővé.


További információ kérhető:

Szlobodán Vukoszávlyev ügyvezető

telefonszám: +36-70-36-56-111 

e-mail cím: szlobodan@gmail.com


GINOP-2.2.1-15-2017-00072 EGYEDÜLÁLLÓ SZŰRŐ- ÉS DIAGNOSZTIKAI MÓDSZERTAN KIDOLGOZÁSA

Kedvezményezett neve: Premium Genom Kft.

Projekt teljes költsége (Konzorcium): 1 488 694 800 Ft

Támogatás mértéke százalékban: 70%

Projekt befejezésének várható dátuma: 2020

Egyedülálló, automatizált szűrő- és diagnosztikai módszertant dolgoz ki a Széchenyi 2020 program keretében egy magyar konzorcium amelynek fejlesztő cégek (Premium Genom Kft.) mellett egyetemi és akadémiai kutatóintézetek is tagjai. A fejlesztés innovatív terápiák pontosabban célzott alkalmazását teszi lehetővé, ezáltal javítva számos betegség gyógyításának esélyét. A projektet az Európai Unió és a magyar kormány 1,489 milliárd forinttal támogatja.


TÁMOP 2.1.3.A-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régióban

Pályázat címe: 

A Premium Tel Kft. munkavállalóinak nyelvi képzése.

támogató döntés: 2012.08.03.

elnyert támogatás: 3 785 832 Ft

DAOP 1.3.1-12 A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával

Pályázat címe:

TeleMod

támogató döntés: 2013.03.27.

elnyert támogatás: 6 595 750 Ft